Rak trójujemny to taki rak który wszystkie 3 receptory ma ujemne- czyli er-, pgr – oraz her2-neu -.

Ten rodzaj raka z uwagi na ujemne receptory hormonalne nie reaguje więc na leczenie antyhormonalne ani na leczenie antyher.

Rak ten dużo częściej występuje u młodych chorych niż u tych które zachorowały po 50 roku życia i często łączy się z występowaniem mutacji w genie brca 1 lub 2.

Ale oczywiście jest wiele dziewczyn u których nie wykryto tej mutacji.

Rak ten uważany jest za trudny do leczenia bo do niedawna za jedyny sposób leczenia tego rodzaju raka uważano chemioterapię i nadal różne rodzaje chemioterapii to główny sposób leczenia raka trojujemnego

Charakterystyczne dla tego raka jest wysokie ki67 – czyli guz rośnie szybko. Z drugiej strony – chemioterapia działa tylko na komórki rakowe w fazie podziału więc przy ki67 100% działa na wszystkie!

Dlatego chemioterapia na ten typ raka działa zazwyczaj bardzo dobrze i jest dużo całkowitych odpowiedzi na leczenie- co w tym typie raka jest ważnym czynnikiem prognostycznym.

Pcr( pathologic complete response) oznacza brak komórek nowotworowych w piersi i węzłach w materiale pooperacyjnym po neoadjuwantowej chemioterapii.

Standardem leczenia raka 3- jest właśnie chemia przedopperacyjna- trzeba szybko zadziałać na agresywnego lokatora. Zazwyczaj od niej pacjentki rozpoczynają leczenie- zwłaszcza, że tylko wtedy wiemy jak chemia zadziałała a ma to wpływ na decyzje czy operacji włączyć kolejna chemie (w tabletkach).

W tym typie raka zg. z zaleceniami nawet stopień zaawansowania IIa jest wskazaniem do przedoperacyjnej chemioterapii- tak jak i w raku her dodatnim – zaś rak luminalny hormonozależny zaczyna sie leczyc przedoperacyjna chemioterapia od od stopnia IIb

Z zaleceń wynika że jeśli nie ma całkowitej odpowiedzi na leczenie- chora po operacji- czasem już w trakcie, a czasem po radioterapii dostaje Uzupełniające leczenie – kapecytabinę 6-8 cykli. Po 1250 mg/m2 2 razy na dobę przez 14 dni w cyklach co 3 tyg.

Chore trójujemne- jak wszystkie chore- jeśli są w menopauzie- zgodnie z zaleceniami – powinny dostawać kwas zoldrenowy- zapobiegawczo przerzutom do kosci (i osteoporozie) od 3 do 5 lat.