Rak każdego organu jest inną chorobą, inaczej rokuje, inaczej się go leczy. Rak piersi też jest ogólnym pojęciem, gdyż możemy go sklasyfikować wg wielu cech, jakie określane są przy diagnozie.

Klasyfikacja raka piersi:


Ze wzgledu na obecność ( lub nie) naciekow na okolicznych tkankach:

* raka nieinwazyjnego ( in situ, nienaciekajacy)- jego komórki mają cechy złośliwości, ale są odgraniczone od otoczenia i nie naciekają na sąsiadujące tkanki- to inaczej dcis i lcis – rak nieinwazyjny nie może dać

przerzutów bliskich, ani odległych, dlatego usunięcie takiego guza wystarcza do całkowitego wyleczenia,

* raka inwazyjnego (naciekającego) – jego komórki rozprzestrzeniły się

na pobliskie tkanki- na tym etapie istnieje już możliwość przerzutowania do bliskich i odległych tkanek i narządów

Ze względu na rodzaj komórek, z których wywodzi się nowotwór:

*raka przewodowego (najczęściej NST czyli no special type)- proces nowotworzenia rozpoczyna się w komórkach nabłonka wyściełającego przewody wyprowadzające wydzielinę

*raka zrazikowego( lobular carcinoma) dużo rzadszy, kiedy to nowotwór rozwija się w komórkach gruczołowych zrazików, które produkują wydzielinę. Rak ten w przeciwieństwie do przewodowego nie tworzy guzków przez co jest często później rozpoznawany i trudniejszy do znalezienia w badaniach obrazowych.

Ze względu na receptory estrogenowe (ER), progesteronowe (PGR) oraz (Her2-):

* luminalny a (hormonozależny) – gdzie er i pgr sa dodatnie, Her2-/neu jest ujemny a ki67 jest < niż 14/20/30% (w zależności od poglądu)

* luminalny b

(hormonozalezny) her ujemny- gdzie er jest dodatni i pgr jest dodatni a ki 67 jest> od 14, 20, 30%( w zależnosci od poglądu ) lub er jest dodatni, pgr jest ujemny i wtedy wysokość ki67 nie ma znaczenia.

* luminalny b Her+ ( hormonozalezny) – wystarczy, że er jest dodatni i Her2-/neu jest dodatni, pgr i wysokość ki67 nie ma znaczenia- jest to tak zwany rak trójdodatni

* nieluminalny (niehormonozależny) rak her + gdzie er jest ujemne, Her2-/neu dodatnie, pgr i wysokość ki67 nie ma znaczenia

* trójujemny – gdzie er, pgr i her2-/neu są ujemne, wysokość ki67 nie ma znaczenia

Uwaga: Her2-/neu jest dodatnie gdy są przy nim trzy plusy( 3+) lub gdy sa 2 plusy( 2+) i po badaniu Fish wyszedł dodatni

Ze względu na stopień zaawansowania (staging)

* wczesny rak piersi staging I-IIA kiedy jego rozmiar nie przekracza 5cm

* miejscowo zaawansowany rak piersi IIB-IIIC kiedy guz jest większy niż 5cm lub nacieka on skórę lub mięsień piersiowy, nadal leczymy z zamiarem całkowitego wyleczenia

* zaawansowany rak piersi IV- rozsiany (uogólniony), czyli przerzuty raka piersi są już w innych narządach niż do węzłów- chora jest leczona paliatywnie tzn.w celu jak najdłuższego przedłużenia życia