Mimo, ze są różne czynniki mające wpływ na rokowania, gdy zachorujemy na raka piersi np. stopień złośliwości, wiek, receptory, wieloogniskowość- to dokonując ustalenia jaki jest stopień zaawansowania choroby, onkolog bierze pod uwagę tylko 3 czynniki klasyfikacja TNM:

T ( T- tumor)- wielkość guza

N ( N-nodes) – zajęcie węzłów chłonnych

M ( M- mestasis) – obecność przerzutów odległych