Jest badaniem wykorzystującym promienie RTG, aby uwidocznić mikrozwapnienia świadczące o podejrzeniu procesu nowotworowego. Jest badaniem uzupełniającym do USG refundowanym dla kobiet w wieku 45-74, gdy piersi mają budowę tłuszczową.